GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego.

Protokół z rozstrzygnięcia z XVIII Przeglądu Recytatorskiego im. Katarzyny Kracik.

XVIII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik

13 listopada 2020r. Gminne Centrum Kultury wraz z miejscowym oddziałem Związku Podhalan zorganizowało kolejny już XVIII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik. W tym roku obchodziliśmy 100-tne urodziny patronki konkursu Katarzyny Kracik.

Tegoroczny konkurs niestety przez sytuację związaną z epidemią musiał się odbyć zdalnie, jednak uczestnicy nie zawiedli! Wpłynęło 49 przesłuchań, w tym jedna osoba dorosła, mieszkanka Spytkowic, której gratulujemy odwagi oraz zaangażowania w kultywowanie kultury regionu.

Jury w składzie pani Zofia Mieszczak, Pani Jadwiga Pilch, Pani Joanna Kracik – Stolarczyk przesłuchało 28 recytatorów w kategorii wiersz oraz 21 recytatorów w kategorii gadka, gawęda.

Spośród wszystkich wyłonieni zostali laureaci I, II, III miejsc oraz wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Tuż po skończonych przesłuchaniach komisja wyruszyła na cmentarz by złożyć kwiaty i znicze na grobie patronki konkursu. Na cmentarz wraz z członkami komisji wyruszyła również delegacja w składzie prezes Związku Podhalan Julian Kolwalczyk, sekretarze głównego zarządu Związku Podhalan Kazimierz Bielak, prezesem Związku Podhalan oddział Spytkowice Bogusław Jarząbek oraz Bogusława Łazarska, pomysłodawczyni konkursu oraz wieloletnia współorganizatorka.

Dziękujemy nauczycielom, za wzorowe przygotowanie uczniów, to ich zaangażowanie oraz ciężka praca owocuje na scenie oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Organizatorzy składają podziękowania jury za pracę w szczególności Pani Zofii Mieszczak, za 18 lat pracy przy ocenie uczestników, Pani Jadwidze Pilch za wieloletnia pracę w komisji konkursowej oraz Joannie Kracik – Stolarczyk za oddanie, wsparcie oraz godne reprezentowanie rodziny Kracik, Gminie Spytkowice za wsparcie, a w szczególności Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Ryszardowi Papanekowi, Panu Marianowi Kracikowi za wsparcie finansowe w konkursie oraz wieloletnią współpracę, Prezesowi Głównego Zarządu Związku Podhalan Panu Julianowi Kowalczykowi oraz Sekretarzowi Głównego Zarządu Związku Podhalan Panu Kazimierzowi Bielakowi za przekazanie nagrody w konkursie, Prezesowi Związku Podhalan oddział Spytkowice Panu Bogusławowi Jarząbek za wieloletnie wsparcie, Pani Bogusławie Łazarskiej za zaangażowanie i wieloletnią współpracę, Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu za finansowanie kubków pamiątkowych oraz statuetek, Firmie Filmy BezGranic za uwiecznienie uroczystości, pracownikom Gminnego Centrum Kultury. Organizatorzy pragnął serdecznie podziękować każdemu kto włączył się w tworzenie tego konkursu oraz włączał się przez ostatnich 18 lat w prace przy konkursie recytatorskim im. Katarzyny Kracik.