GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Strategia Rozwoju

„Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Jednym z jego działań jest opracowanie strategii rozwoju naszej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie e-aktywizacji i szkoleń cyfrowych. W związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz zgłaszania swoich uwag za pośrednictwem poczty e-mail na adres gck@spytkowice.pl . Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie, celem ewentualnego wdrożenia w finalnym projekcie strategii.”