GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

DOŻYNKI GMINNE W SPYTKOWICACH 18.08.2019 r.

DOŻYNKI GMINNE W SPYTKOWICACH 18.08.2019 r.

18 sierpnia mieszkańcy Spytkowic dziękowali za obfite plony i płody rolne oraz uczcili trud ciężkiej pracy na roli.
Dziękczynna msza święta odprawiona o godz. 15.00 przez proboszcza ks. Stanisława Wąsika w kościele parafialnym rozpoczęła Dożynki Gminne w Spytkowicach.
Wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za udane żniwa i błogosławioną pracę w polu Gospodynie ze Spytkowic zaniosły przed ołtarz Pana piękny wieniec dożynkowy upleciony z tegorocznych zbóż i kwiatów oraz owoców ziemi.
Honory starostów dożynek gminnych pełnili Lucyna i Janusz Trzop, którzy w swych dłoniach nieśli bochenek chleba i dary ołtarza.
W uroczystym przemarszu dożynkowym z placu przy Urzędzie Gminy do kościoła wzięli również udział władze i przedstawiciele Gminy, poseł na Sejm Pani Anna Paluch, poseł na Sejm Edward Siarka dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkola, sztandary: Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminy Spytkowice, Związku Podhalan oddział Spytkowice, Koła Łowieckiego Bór, wszystkich szkół. W przemarszu wzięły udział również zaproszone delegacje z partnerskich gmin: Szemud, Spytkowic w powiecie wadowickim, przedstawiciele partnerskiej gminy Érsekvadkert z Węgier, zaproszone grupy z Litwy, Gospodynie ze Spytkowic, Radni Rady Gminy, Sołtys oraz Radni Rady Sołeckiej, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Oprawę muzyczną podczas przemarszu w korowodzie, jak również w czasie mszy świętej poprowadziła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zespół góralski z Ludowego zespołu „Siekiernica”.
Tuż po mszy św. i poświęceniu darów ziemi w barwnym korowodzie dożynkowym wszyscy zebrani udali się na boisko sportowe. Korowód prowadziła straż pożarna, czuwająca jednocześnie nad bezpieczeństwem wszystkich biorących udział w przemarszu.
Koncert orkiestry rozpoczął część oficjalną dożynek. Następnie odbył się obrzęd przekazania darów i wieńca  dożynkowego na ręce Wójta Gminy Spytkowice Pana Ryszarda Papanek oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Józefa Koscielniaka. W przemówieniu Wójt Gminy Pan Ryszard Papanek zwracał się do mieszkańców Spytkowice, a w szczególności do pracujących na roli dziękując za wkład i ciężką pracę.
Nie zabrakło również gratulacji i przemówień zaproszonych gości z gmin partnerskich oraz z powiatu nowotarskiego.
Po zakończeniu oficjalnej części wystąpiła Orkiestra Strażacka OSP Spytkowice, następnie wystąpiła grupa „Pokolenia” ze Spytkowic z powiatu wadowickiego. W kolejnej części uroczystości na scenie w występach artystycznych zaprezentowały się Panie z grupy pod nazwą „Miłośnicy Piosenki Biesiadnej” ze Spytkowic, oraz zaproszone grupy z Litwy, które zachwycił publiczność strojem i muzyką. Na zakończenie wystąpiła młodzieżowa grupa Fresh Crew z Jordanowa.
Podczas festynu nie zabrakło konkursów zorganizowanych prze Sołtysa oraz Radę Sołecką między innymi układanie kopy, wiązanie snopków, młócenia cepami oraz zbieranie ziemniaków, w których to wygrani zostali uhonorowani cennymi nagrodami.
O godzinie 20.00 rozpoczęła się część koncertowa, gdzie jako pierwszy wystąpił zespół ze Spytkowic „Alegroo”, kolejnym punktem koncertu był zespół Disco Polot – Disco Odlot , który porwał publiczność do tańca w rytmie muzyki Disco Polo.
0 22.00 zagrała długo wyczekiwana gwiazda wieczoru zespół InoRos & Liber, który przyciągnął bardzo dużą publikę na występy. Po koncercie mieszkańcy mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z gwiazdami.
Na zakończenie wieczoru zagrał zespół Elegancko, przy którym wszyscy świetnie się bawili.
Okazale wypadła prezentacja stoisk, Gospodyń ze Spytkowic, na którym serwowano wyborne swojskie jedzenie oraz przekąski. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa obrazów wyszywanych Pani Janiny Jopek oraz Pani Ewy Charyasz, jak również rzeźb Pana Stanisław Dziur. Okazałą wystawę przygotowali również członkowie Stowarzyszenia Historii ze Spytkowic, którzy oprócz plakatów prezentujących historię Spytkowic zaprezentowali zabytkowy sprzęt rolniczy oraz zorganizowali wystawę samochodów wojennych oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej. Duża atrakcją było również mini zoo oraz stoisko Państwa Moniki i Edwarda Brandys między innymi było można zobaczyć papużki, różne odmiany kur, a także nakarmić strusia.      Zaprezentowało się również stoisko LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.
Wspaniałą wystawę sprzętu rolniczego przygotowała również Rada Sołecka, która oprócz przeprowadzania konkursów, prowadziła warsztaty dla dzieci.
Nie zabrakło na naszym festynie również Pani Małgorzacie Zając z Ośrodka Jeździeckiego „Wirtus” ze Spytkowic, dzięki której dzieci mogły skorzystać z darmowych przejażdżek konnych.
Dzięki uprzejmości Staży Pożarnej podczas festynu każdy mógł obejrzeć Wóz Strażacki, jak również dzięki rolnikom można było zobaczyć wystawę kombajnów.
Podczas festynu nie zabrakło oczywiście atrakcji w formie darmowych zjeżdżali oraz pojawiła się również sztuczna krowa do dojenia.
Wójt Gminy Spytkowic Pan Ryszard Papanek, Przewodniczący Rady Gminy Józef Kościelniak oraz Dyrektor Gminne Centrum Kultury Dominika Leśniak składa serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym na Dożynki Gminne, jak również każdemu kto przyczynił się do organizacji tej uroczystości.
Dziękujemy:
– Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Wąsikowi za odprawienie Mszy Świętej Dożynkowej oraz skierowane do nas słowo
– Radzie Gminy za zaangażowanie, czytania podczas Mszy Świętej, przygotowanie poczęstunku oraz włączenie się do współpracy
– Sołtysowi Wsi Panu Józefowi Szyszce oraz Radzie Sołeckiej za wspaniale przygotowane konkursy z bardzo cennymi nagrodami, za przygotowanie wystawy sprzętu rolniczego oraz przeprowadzenia warsztatów
– Komendantowi Janowi Kowalczyk, Prezesowi Tadeuszowi Mach i całej Ochotniczej Straży Pożarnej za zabezpieczenie korowodu dożynkowego, udostępnienie wozu strażackiego oraz owocną współpracę
– Kapelmistrzowi Wiesławowi Żądło oraz całej Orkiestrze Strażackiej za oprawę korowodu dożynkowego, oprawę Mszy Świętej oraz koncert podczas festynu
– Gospodyniom ze Spytkowic za przygotowanie Wieńca Dożynkowego, darów ołtarza, wspaniałego poczęstunku dla mieszkańców, ubioru tarasy korowodu oraz butonierek
– Pani Beacie Rzeszótko, która mimo swej nieobecności zdalnie nadzorowała wiele spraw (z całego serca życzymy szybkiego powrotu do zdrowia)
– Zespołowi Ludowemu „Siekeirnica” za oprawę muzyczną mszy świętej oraz obsługę dożynek
– Oddziałowi Związku Podhalan w Spytkowicach za barwną obecność oraz pomoc w obsłudze
– wszystkim delegacjom z zaprzyjaźnionych i partnerskich gmin za przyjazd oraz za przekazane podarunki
– grupie z Litwy za zaszczycenie naszych Dożynek swoją obecnością, a w szczególności Pani Teresie Bafia za organizację przyjazdu oraz Panu Denisowi Karulik za zagraniczną obsługę zespołów
– Sztandarom za obecność: Gminy Spytkowice, Ochotniczej Staży Pożarnej Spytkowice, Związku Podhalan, Koła Łowieckiego Bór w Spytkowicach, Dyrekcji oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach, Dyrekcji oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach, Dyrekcji oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w Spytkowicach
– Prezes Stowarzyszenia Historii Pani Marii Fróg oraz członkom Stowarzyszenia Historii ze Spytkowic za przygotowanie wystawy plakatów, sprzętu rolniczego, samochodów oraz Panu Janowi Dudor za występ Podhalańskiej Grupy rekonstrukcyjnej „Błyskawica”
– Gospodarstwu Agroturystycznemu – Monice i Edwardowi Brandys za przygotowanie wystawy zwierząt oraz sprzętu rolniczego, przeprowadzenie warsztatów robienia oscypków oraz warsztatów z siana.
– Pani Małgorzacie Zając z ośrodka jeździeckiego „Wirtus” za wieloletnią współpracę, przygotowanie koni na festyn oraz przeprowadzania darmowych przejażdżek
– rolnikom za przywiezienie kombajnów na wystawę: Mirosławowi Banaś, Dariuszowi Brynkus oraz Henrykowi Węglarczyk
– Janinie Jopek oraz Ewie Charyasz za przekazanie obrazów haftowanych na wystawę
– Stanisławowi Dziur za przekazanie rzeźb na wystawę
– członkiniom Związku Emerytów ze Spytkowic za pomoc w przygotowaniu poczęstunku
– Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z Raby Wyżnej za dofinansowanie
– Bankowi Spółdzielczemu w Rabie Wyżnej za wsparcie finansowe
– pracownikom Urzędu Gminy, wszystkim którzy pomogli i przyczynili się do organizacji tych Dożynek
– pracownikom Gminnego Centrum Kultury, którzy przez wiele tygodni ciężko pracowali nad organizacją tego festynu, czyli Pani Jolancie Walek, Klaudii Brynkus i Elżbiecie Papanek Wójciak
– obsłudze technicznej dożynek: Panu Stanisławowi Sawina, Ryszardowi Gwiazdoń, Natalii Palarczyk, Krzysztofowi Brynkus, Krzysztofowi Leśniak i Krystianowi Lenart
– Katarzynie Nędza, Kazimierze Sutor, Marcie Pawlik, Elżbiecie Brynkus, Lucynie Trzop, Agnieszce Węglarczyk, Elżbiecie Lenart, Teresie Czerniawskiej, Władysławie Faltyn, Andrzejowi Wójciak za przygotowanie słodkości
– Pani Danucie Baliczek oraz grupie „Miłośników Pieśni Biesiadnej” za wspaniały występ
– zespołowi AleGroo za wspaniały występ promujący swą działalność
– zespołowi Disco Polot Disco Odlot za świetną atmosferę i rozgrzanie publiczności
– zespołowi InoRos oraz Panu Marcinowi Piotrowskiemu „LIBER” za wspaniały występ
– zespołowi Elegancko za udaną imprezę do końca festynu
– firmie Hajan za obsługę gastronomiczną oraz zadaszenia i podest
– firmie MW Sound za wieloletnią wspaniałą współpracę, a w szczególności Panu Maćkowi za świetną realizację
– konferansjerowi Marcinowi Kruk za profesjonalne prowadzenie dożynek
– wszystkim przyjaciołom, którzy nas wspierali
– każdemu kto przyczynił się do organizacji Dożynek Gminnych 2019r. a został pominięty.

Wyniki konkursów Sołtysa i Rady Sołeckiej/ 4 konkurencje /
I. Układanie kopy siana – Nagroda – Podkaszarka spalinowa
1m. Ela i Jan Jagódka
2m. Krystyna i Józef Pilch
3m. Urszula Krawczyk i Bogdan Bachula
4m. Halina i Adrian Wójciak
II. Wiązanie snopków – Nagroda – Blender elektryczny
1m. Janina Brynkus
2m. Maria Kalata
III. Młucenie zboża cepami – Nagroda – siekiera Fiskars
1m. Piotr Pluta
2m. Arek Bogdał
IV. Zbieranie ziemniaków – Nagroda – Rower
1m. Oliwia Brynkus
2m. Kamil Bachula
3m. Daria Hołota
4m. Przemek Palarczyk
5m. Zofia Sutor
6m. Daniel Wójciak
7m. Dawid Główczak
8m.Piotr Urbaniak

Fot. Urząd Gminy Spytkowice