GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Operacja pn.: „Centrum Legend i Baśni Karpackich”.