GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Podsumowanie konkursu czytelniczego ,,Magiczne podróże po literaturze”.

Konkurs czytelniczy zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną trwał od września do maja. Odbył się w dwóch etapach i podzielony został na trzy kategorie wiekowe:

I kategoria: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

II kategoria: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

III kategoria: uczniowie klas I-III gimnazjum.

W I etapie uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wykonywali prace plastyczne do książki pt. ,, Przygody Piotrusia Pana”, natomiast w II etapie prace plastyczne zostały wykonane przez uczestników do książki pt. ,,Mikołajek i inne chłopaki”.

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej został przygotowany test w I etapie z trzech lektur: ,, Duch starej kamienicy”, ,, Mały Książę” oraz Legendy polskie: ,,O królu Popielu, co go myszy zjadły”. W II etapie test sprawdzał wiedzę uczestników z kolejnych lektur: ,, Bracia Lwie Serce”, ,, Pięć tygodni w balonie”, Legendy polskie: ,, Morskie Oko”.

Uczniowie gimnazjum klas I-III w I etapie pisali test z następujących lektur: ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”, ,,Kwiat kalafiora”, ,,Tam gdzie spadają anioły”.

W II etapie test został przygotowany ze znajomości książek: ,,Miecz przeznaczenia”, ,,Bransoletka”, mity greckie: ,,Herakles”.

Do I etapu konkursu przystąpiło:

13 uczniów klas I-III szkoły podstawowej

7 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

21 uczniów klas I-III gimnazjum

W II etapie konkursu wzięła udział następująca ilość uczestników:

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: 12

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej: 6

Uczniowie klas I-III gimnazjum: 17

W każdej kategorii wiekowej zostało wyłonionych trzech zwycięzców, którzy otrzymali główne nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki za udział.

WYNIKI KONKURSU.pdf – pokaż