GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Szkolenie filmowe

Szkolenie filmowe

W ramach realizowanego projektu  „Centrum Legend i Baśni Karpackich” , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach odbyło się Szkolenie filmowe prowadzone przez Dawida Pulita. Młodzi filmowcy zapoznali się ze wstępnym wprowadzeniem do zagadnień sztuki filmowej. Obok teoretycznych zagadnień grupa z dużym zainteresowaniem udawała się w plenerową przestrzeń, gdzie pod okiem prowadzącego mogła sama spróbować pierwszych doświadczeń z profesjonalnym sprzętem filmowym.

Podczas zajęć omówiono  współczesne platformy udostępniania materiałów filmowych, jak media społecznościowe oraz Internat. Grupa chętnie dyskutowała również nt. obejrzanych filmów, obsady oraz wykazywała zainteresowanie backstage zza kulis powstawania omawianych dzieł filmowych. Kolejnymi tematami poruszanymi na zajęciach stały się zagadnienia mające na celu pomóc w lepszym tworzeniu amatorskich scen i filmów. Grupa poznawała trójpodział planu filmowego, co to jest kadr, kompozycja, rodzaje planów filmowych oraz sama miała możliwość realizowania w praktyce przekazywanej wiedzy poprzez nagrywanie prostych scenek własnymi telefonami komórkowymi  podczas zajęć. Poznany został temat stabilizacji kadru oraz poruszania się podczas realizacji nagrań. Następnym istotnym punktem na mapie warsztatów stało się zorganizowanie profesjonalnego planu filmowego oraz wyselekcjonowanie konkretnych dzieci do odpowiadających ról w pionie ekipy filmowej. I tak powołany do życia został skład: reżysera, autora obrazu (operatora), dźwiękowca, klapsera, oświetleniowca oraz dwójki aktorów. Grupa w ten sposób miała możliwość doświadczenia zbiorowej pracy na planie filmowym oraz zrozumienia, że wszelkie kinowe produkcje to efekt pracy wielu ludzi mających jednostkowo jedno zadanie do zrobienia. Podczas następnych zajęć cała grupa w dalszym ciągu przebywała głównie w plenerze realizując wcześniej omawiane zagadnienia teoretyczne dotyczące: panoramy, tilt’a, najazdu, zoom’a czy szwenku. Ostatnim etapem zajęć stała się postprodukcja dotychczas nagranych materiałów. Montaż sprawił dzieciom ogrom radości i śmiechu. Poznane zostały możliwości montażowe: cięcie, łączenie materiałów, zwalnianie w slow-motion poszczególnych elementów oraz podkładania własnych utworów muzycznych.

Podsumowując efekty realizowanych warsztatów filmowych, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt ewentualnego wzbudzenia zainteresowania dzieci zagadnieniami sztuki filmowej oraz ich dalszym, własnym poszukiwaniom. Skomplikowanie i ogrom wiedzy z dziedziny kinematografii nie daje możliwości na tym etapie rozwoju pełnego poznania czym jest kino oraz jak powstaje. Najważniejszym jednak celem od początku stało się wzbudzenie naturalnego zainteresowania, które być może przyniesie efekty w przyszłości. Możliwymi do ocenienia natomiast konsekwencjami zorganizowanych zajęć są możliwość doświadczenia pracy zespołowej podczas realizacji filmu oraz praktyka własnego obcowania ze sprzętem filmowym. Niebywale ważnym punktem jest również zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawami autorskimi, co można, czego nie można nagrywać. Całość warsztatów odbyła się bez żadnych komplikacji.