GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

„Teatr złotej gałęzi”

„Teatr złotej gałęzi”

„Teatr złotej gałęzi” – pod takim tytułem w minioną sobotę w Gminnym Centrum Kultury w Spytkowicach odbył się wieczór poetycki prezentujący tomik poezji Pani Renaty Klamerus, o tym samym tytule.

Na spotkaniu licznie zebrali się miłośnicy poezji, jak również przyjaciele pani Renaty Klamerus, chcący wysłuchać wierszy, w których Pani Renata opisuje rzeczywistość w sposób ujmujący i ciekawy, a przy tym przejrzysty i bezpośredni.

Podczas prezentacji wierszy przez autorkę, jak również przez Panią Magdalenę Węgrzynowicz – Plichtę wydawcę tegoż tomiku, zebrani mogli oddać się refleksji nad poezją przy akompaniamencie pianisty Pana Wojciecha Gracza.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Spytkowice Pan Ryszard Papanek, Poseł na Sejm Anna Paluch, Prezes Związku Podhalan Maciej Motor-Grelok, Ks. Paweł Piotr Kubani, nauczyciele ze Spytkowickich szkół, zaprzyjaźnieni poeci z terenu Podhala oraz mieszkańcy Spytkowic.

Jako gospodarze pragniemy pogratulować Pani Renacie Klamerus sukcesu literackiego i życzyć kolejnych wspaniałych spotkań autorskich.