GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

XIX PPRZEGLĄD RECYTATORSKI IM. KATARZYNY KRACIK

Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik po raz kolejny zapisał się na kartach historii naszej małej ojczyzny. Konkurs ten trwa nieprzerwanie od 19 lat i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a grono szkół i instytucji zgłaszających chęć wzięcia w nim udziału stale się poszerza.

W tegorocznych przesłuchaniach wzięło udział 68 recytatorów ze Spytkowic i okolicznych miejscowości: Toporzyska, Naprawy, Wysokiej, Bystrej Sidziny, Bielanki, Podwilka, Harkabuza, Podsarnia, Orawki, Sidziny oraz Rokicin Podhalańskich. Wszyscy uczestnicy podzieleni zostali według wieku na cztery kategorie: przedszkola i klasy „0”, klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII oraz kategoria dorosłych, w której zaprezentowała się mieszkanka Spytkowic Pani Józefa Kracik. Trzyosobowa komisja konkursowa w składzie Pani Zofia Mieszczak, Pani Jadwiga Pilch oraz Pan Marian Kracik  oceniali recytatorów w dwóch kategoriach gwarowych, wiersz i gadka, gawęda. W każdej kategorii wiekowej i gwarowej wyłonieni zostali zwycięzcy I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Spytkowice Pan Ryszard Papanek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Spytkowice Panem Józefem Kościelniakiem, Przewodniczący Komisji Kultury Pan Andrzej Trzop, sekretarz Związku Podhalan oddział Spytkowice Pani Lucyna Trzop.

Komisja przesłuchująca recytatorów zawsze stoi przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych. Z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy, wszyscy uczestnicy są doskonale przygotowani i pięknie prezentują się w regionalnych strojach. Pani Zofia Mieszczak, która od samego początku zasiada w komisji konkursowej mówi, że każdy recytator zdecydowanie zasługuje na nagrodę.

Po zakończonym konkursie komisja wraz z przedstawicielami władz Gminy Spytkowice udała się na cmentarz parafialny, by składając kwiaty i zapalając znicze na grobie zmarłej patronki konkursu oddać jej hołd.

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy opanowania tekstu gwarowego, bezbłędnej recytacji i wspaniałej prezencji. Nauczycielom, opiekunom i rodzicom dziękujemy za czas, poświęcenie i przygotowanie swoich podopiecznych. Komisji dziękujemy za podjęcie się tak trudnej pracy, jaką jest wybór zwycięzców. Dziękujemy również rodzinie Kracików za wkład finansowy, który umożliwia uhonorowanie wszystkich uczestników drobnym upominkiem i dyplomem za udział.