GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Zaduszki Poetyckie w Spytkowicach k. Rabki.

Zaduszki Poetyckie w Spytkowicach k. Rabki.

9-tego listopada 2019 roku, w Gminnym Centrum Kultury w Spytkowicach odbyły się trzecie  Zaduszki Poetyckie. Pomysłodawcami  tej imprezy kulturalnej są małżonkowie Renata i Ryszard Klamerusowie zamieszkali w Spytkowicach. Oboje są już emerytami. Tegoroczne Zaduszki poświęcone były trzem Poetom związanym z Podhalem i Orawą tj.: Katarzynie Kracik, poetce i gawędziarce ze Spytkowic, doktorowi nauk humanistycznych, poecie, nauczycielowi, regionaliście i działaczowi społecznemu Emilowi Kowalczykowi z Lipnicy Wielkiej, oraz Janowi Fudali -poecie, osobie wielce utalentowanej, barwnej, działaczowi kultury. Scenografie do imprezy przygotował Ryszard Klamerus. Imprezę prowadziła Renata Klamerus, poetka, farmaceutka, pisarka. Na tę imprezę zostali zaproszeni członkowie rodzin Poetów, którym poświęcone było to spotkanie.Impreza została oceniona, jako udana. W tym miejscu należy podkreślić, że stało się tak dzięki  wspaniałej współpracy organizatorów z Panem Wójtem Ryszardem Papankiem i Panią Dominiką Leśniak- Dyrektorką GCK. Organizatorzy bardzo dziękują za okazaną pomoc i zgodę na prowadzenie tej imprezy.