GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Zawód marzeń – czyli jak zostałem strażakiem

Zawód marzeń – czyli jak zostałem strażakiem

W dniu 15 maja 2019  w związku z trwającym Ogólnopolskim  Tygodniem Bibliotek wraz z naszym gościem Panem Krystianem Lenartem strażakiem z Państwowej Straży Pożarnej udaliśmy się do Przedszkola Stokrotka w Spytkowicach. Wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Na początku Pan Krystian przeczytał dzieciom książkę o strażaku.  W trakcie spotkania nasz gość  przybliżył  dzieciom zasady postępowania w przypadku pożaru, sposoby alarmowania służb ratowniczych. Pan Krystian  zaprezentował  naszym wychowankom mundur bojowy, specjalne ubranie i sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania.

Panu Krystianowi dziękujemy za przyjazd i poświęcony czas.