GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Dożynki Gminne 2016-08-24

Dożynki Gminne 2016-08-24

Pomimo niekorzystnej aury w niedzielę 24 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Spytkowicach, na które zapraszał wszystkich wójt gminy Spytkowice Pan Ryszard Papanek, radni Rady Gminy Spytkowice, Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach oraz sołtys wsi.
Obchody Święta Rolników rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 15.00, której przewodniczył ks. Stanisław Wąsik. Podczas mszy dary ołtarza złożyli starości dożynkowi Pani Helena Kois oraz Marek Zagata, natomiast orkiestra OSP Spytkowice , zespół Krzesani oraz grupa muzyczna ze Słowacji uświetnili uroczystości mszalne pięknymi śpiewami oraz muzyką.
Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni goście wraz z włodarzami gminy wyruszyli w korowodzie dożynkowym na boisko sportowe. W korowodzie przemaszerowali mieszkańcy Spytkowic, Gospodynie ze Spytkowic wraz z przygotowanym wieńcem dożynkowym, orkiestra strażacka OSP, zespół Krzesani, zespół Siekiernica, reprezentanci Związku Podhalan oddział Spytkowice wraz ze sztandarem, Radni Gminy Spytkowice wraz ze sztandarem, Straż Pożarna OSP Spytkowice wraz ze sztandarem, zaproszeni goście tj. radni powiatowi Franciszek Sidełko i Ryszard Klamerus, starosta Orawskiego Białego Potoku ze Słowacji Jan Kaššak wraz z delegacją oraz z zespołem, wójt Gminy Spytkowice z powiatu wadowickiego Mariusz Krystian wraz z delegacją oraz z zespołem tanecznym, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Beskidzka z Mesznej, który reprezentuje górali z Beskidu Żywieckiego. Ponadto w korowodzie dożynkowym pięknie zaprezentowały się zabytkowe traktory od Pana Stefana Łukaszki oraz nowe od Pan Mariana Kracika, kombajny od pana Stanisława Kataniaka oraz Aleksandra Murzańskiego oraz Towarzystwo Cyklistów, wozy strażackie i powozy konne.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się tradycyjnie przekazaniem wieńca i chleba dożynkowego władzom gminy. Jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy Ryszard Papanek wraz z przewodniczącym Rady Gminy Józefem Kościelniakiem, którzy podziękowali wszystkim za trud wkładany w codzienną pracę na roli oraz za pomoc w przygotowaniu i udział w dożynkach.
Część artystyczną rozpoczął koncert orkiestry ze Spytkowic, a zaraz po nich wystąpił zespół Krzesani, podczas którego straż pożarna gasiła zaaranżowany pożar przy użyciu zabytkowego sprzętu pożarniczego.
W tym dniu wystąpiła również grupa ze Słowacji, z Mesznej, grupa ze Spytkowic powiatu wadowickiego, grupa taneczna z GCK Spytkowice, zaśpiewała Paulina Majchrzak oraz animatorzy z programem Bajkowy Kogel Mogel zagrzewali najmłodszych uczestników festynu do wspólnej zabawy. Gwiazdą wieczoru był zespół Gooroleska, na którego koncert przybyło wielu miłośników muzyki, natomiast na koniec do wspólnej zabawy tanecznej zachęcał i przygrywał zespół Elegancko.
Podczas tegorocznych dożynek można było obejrzeć na stoiskach wystawę twórców ze Spytkowic pana Czesława Rusnaka oraz Juliana, Agnieszki i Piotra Obary, jak również można było zapoznać się twórczością pani Renaty Klamerus oraz obejrzeć rzeźby Bartosza Klamerusa, również Stanisław Dziur zaprezentował swoje rzeźby oraz miód, który zbiera w swej pasiece. Gospodynie ze Spytkowic dzięki dofinansowaniu ze Stowarzyszenia Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy przygotowały degustację regionalną, natomiast zespół Siekiernica zaprezentował swoje regionalne wytwory.
Również Wójt Gminy Spytkowice pan Ryszard Papanek zadbał o to, aby mieszkańcy gminy mogli poczęstować się chlebem ze smalcem oraz bigosem przygotowanym od Gminy Spytkowice.
Organizatorzy tegorocznych dożynek Gminnych pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystość w szczególności sponsorom Stowarzyszeniu Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy, darczyńcom plonów Urszuli Kosek, Franciszkowi Murzańskiemu oraz Kazimierzowi Gacek, osobom które przywiozły swe maszyny na wystawę sprzętu rolniczego oraz osobom które przyjechały z zaprzęgiem konnym tj. pan Jan Kowalczyk oraz Marian Skwarek i Małgorzata Zając; orkiestrze strażackiej oraz strażakom OSP Spytkowice, Gospodyniom ze Spytkowic, Związkowi Podhalan oddział Spytkowice, zespołom Krzesani i Siekiernica, radnym gminy Spytkowice oraz sołtysowi wsi panu Stanisławowi Dziur.