GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Kino Letnie

Kino Letnie

W sobotnie popołudnie 21 sierpnia 2021 roku na boisku sportowym tuż obok Szkoły Podstawowej nr 1 w Spytkowicach odbyło się Kino Letnie, rozpoczynające cykliczne wydarzenia związane z tworzeniem Centrum Legend i Baśni Karpat.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Pan Ryszard Klamerus, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Programowej, działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Spytkowicach.

Centrum Legend i Baśni Karpat ma na celu gromadzenie w bibliotece literatury tego gatunku z całego regionu Karpat, jak również stworzenie miejsca, gdzie będą odbywać się warsztaty oraz imprezy towarzyszące.

Tegoroczne uroczystości odbyły się na skalę naszego regionu, lecz jest zamysł, aby w przyszłości włączyć w nie również inne kraje wchodzące w łuk Karpat, Słowację, Węgry, Ukrainę, Rumunię, Czechy, Austrię i Serbię.

Kino Letnie to święto będące zwieńczeniem konkursu plastycznego oraz cyklu warsztatów teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych odbywających się  w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej EFRROW. Operacja pn. „Centrum Legend i Baśni Karpackich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W konkursie plastycznym, tematycznie związanym z legendami naszego regionu, wzięło udział 41 uczestników ze Spytkowic, Rabki Zdroju i Zubrzycy Górnej. Rezultatem konkursu jest piękny, kolorowy kalendarz z pracami i legendami dzieci na rok 2022, który otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, jury i zaproszeni goście.  Prace w konkursie oceniał artysta plastyk pan Ryszard Klamerus, pan Andrzej Trzop oraz Dyrekor GCKu Dominika Leśniak, natomiast treść legend oceniała pani dr Barbara Zgama oraz  Anna Trebunia Wyrostek.

Kolejnym punktem projektu były warsztaty z elementami legend i baśni. Odbył się teatr lalek, który prowadzili państwo Anna i Jacek Krakowiacy. Rezultatem zajęć były wspaniałe przedstawienia teatralne w formie lalek kukiełkowych, lalek z papieru oraz teatru cieni.

Odbywały się również warsztaty wokalne, podczas których dzieci i młodzież uczyli się pieśni i utworów związanych z ternem Karpat. Warsztaty prowadził pan Marcin Zborek oraz pan Szymon Grzybacz. Rezultatem tych warsztatów był wysęp Pań ze Związku Emerytów podczas Kina Letniego.

Kolejnym zadaniem były warsztaty filmowe, prowadzone przez Dawida Pulita których efektem były prezentowane  legendy podczas sobotniego pikniku. Wyemitowane legendy zaprezentował Pan Prof. Stanisław Hodorowicz, Pani Renata Klamerus oraz Pan Ryszard Klamerus.

W ramach projektu odbyły się również warsztaty literackie prowadzone prze Panią Magdalenę Węgrzynowicz Plichtę, których rezultatem były legendy napisane przez uczestników warsztatów, a które znalazły się w Bibliotece Publicznej  w Spytkowicach i są dostępne dla wszystkich czytelników.

Ostatnim przedsięwzięciem w ramach naszego projektu było sobotnie święto na które zostały przygotowane stoiska, prezentujące wyniki warsztatów oraz filmy podsumowujące projekt. Podczas pikniku wieczorem zapalono  watrę góralską, do której przygrywała zespół AleGroo prezentując muzykę z terenu Karpat oraz wyświetlono dzieciom bajkę,  a wieczorem młodzieży film z legendarną postacią  z Rumunii czyli hrabim Draculą.

Gminne Centrum Kultury pragnie podziękować wszystkim którzy włączyli się w tworzenie tego święta. Radzie Programowej a w szczególności panu Ryszardowi Klamerus, wszystkim członkom rady Programowej, Wójtowi Gminy Panu Ryszardowi Papankowi, prowadzącym warsztaty, oceniającym prace oraz uczestnikom warsztatów. Podziękowania składamy również strażakom z OSP Spytkowice, którzy włączają się w naszą inicjatywę. Podziękowania składamy również Nadleśnictwu Nowy Targ za przekazanie drewna na watrę oraz nagród na konkursy. Jak również składamy podziękowania kompleksowi Beskid, za wsparcie Kina Letniego.