GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Konkurs plastyczny. „Legendy i baśnie Karpat”

Konkurs plastyczny. „Legendy i baśnie Karpat”

Konkurs Plastyczny

„Legendy i baśnie Karpat”

Motto – Europa Karpat

Region Karpacki obejmuje kraje takie jak: Polska, Rumunia, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry, Serbia oraz Austria. Wspólna kultura góralska kształtująca się przez wieki w Karpatach, zostawiła trwały ślad, który bardzo mocno łączy kraje karpackie. Mimo różnic wskazują one na fantazję, która tylko podkreśla odrębność w jedności. Ta jedność w szczególności odnosi się do legend i baśni mniej lub bardziej fantastycznych, których to fantazja wyrosła z naturalnego podłoża bujnej i oryginalnej kultury Górali. Pragniemy stworzyć „Centrum legend i baśni karpackich”, które miałoby swą siedzibę w Spytkowicach. Pragniemy zgromadzić w jednym miejscu wszystkie legendy i baśnie, które funkcjonują na terenie Karpat. W szczególności pragnie być bazą, w której zadomowią się wszystkie opowieści zebrane tak w kraju, jak i za granicą. Dlatego zwracamy się do wszystkich placówek oświatowych z prośbą o włączenie się tworzenia miejsca zwanego Centrum Legend i Baśni Karpackich w Spytkowicach poprzez udział w konkursie oraz rozpropagowaniem naszej inicjatywy.

Organizator konkursu:

Wójt Gminy Spytkowice, Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach, Rada Programowa w Spytkowicach oraz Centrum Legend  i Baśni Karpackich w Spytkowicach.

Cel konkursu:

Celem konkursu plastycznego jest stworzenie prac obrazujących różne legendy oraz zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich legend i baśni, które funkcjonują w Karpatach. Ważne jest aby legenda była spisana ze swojego regionu.

REGULAMIN KONKURSU.pdf – zobacz