GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Wyniki konkursu.

Wyniki konkursu.

Wyniki konkursu.

W dniu 28.08.2020 r. Komisja konkursowa w składzie:
1. Ryszard Klamerus
2. Andrzej Trzop
3. Jan Starucha
4. Lucyna Trzop
5. Dominika Leśniak
Dokonała oceny i wyboru prac konkursowych.
Wyniki :
I Miejsce – Oliwia Brynkus
II Miejsce – Weronika Trzop
III Miejsce – Zuzanna Kosek
Wyróżnienia :
1. Michał Kęder
2. Maria Kubas
3. Anna i Ewa Kracik
4. Antoni Kosek
5. Anna Bydłon
Wszystkim serdecznie gratulujemy. W

Odbiór nagród nastąpi w terminie 7-11.09.2020r. W Gminnym Centrum Kultury.