GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Operacja pod nazwą: „Spytkowicka Wena”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.