GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne

Niedawno zakończyły się warsztaty wokalne, które odbywały się w Gminnym Centrum Kultury dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Wszyscy uczestnicy warsztatów, uczyli się techniki śpiewu oraz miło spędzali czas.

Warsztaty odbywały się w ramach operacji pn. „Centrum Legend i Baśni Karpackich” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.