GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne

Niedawno zakończyły się warsztaty wokalne, które odbywały się w Gminnym Centrum Kultury dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Warsztat dla seniorów były prowadzone przez pana Marcina Zborka, natomiast warsztaty dla młodzieży przez pana Szymona Grzybacza. Wszyscy uczestnicy warsztatów, uczyli się techniki śpiewu oraz miło spędzali czas.

Warsztaty odbywały się w ramach operacji pn. „Centrum Legend i Baśni Karpackich” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.