GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

„TEATR LALEK”

„TEATR LALEK”

„TEATR LALEK” – to warsztaty teatralne zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach w ramach projektu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. Zajęcia te skierowane były do zainteresowanych uczniów klas pierwszych wszystkich szkół w gminie Spytkowice. Celem przedsięwzięcia było zachęcenie dzieci do poznawania legend i baśni karpackich oraz odbycia wyjątkowej podróży w świat teatru lalek.

Warsztaty prowadzone przez dwójkę aktorów lalkarzy Annę i Jacka Krakowiaków – instruktorów teatralnych, założycieli grupy teatralnej „Lalkarze”, odbywały się w szkołach i Gminnym Centrum Kultury w Spytkowicach. Założeniem prowadzących było pokazanie etiud w oparciu o legendę – „O gaździe co z diabłem zatańczył”, ale z wykorzystaniem różnych technik animacji. Uczniowie poprzez zabawę i ćwiczenia nabywali umiejętności poprawnego wypowiadania tekstów na podstawie wybranej legendy, uczyli się samodzielnie wykonywać lalki teatralne – kukły, jawajki i lalki cieniowe oraz poznawali tajniki sztuki lalkowej. Dzieci poszerzały również wiedzę o teatrze lalek i zawodzie aktora lalkarza, a także osobiście doświadczały w prostych działaniach i etiudach czym jest magia teatru lalek. Podsumowaniem zajęć były wspólne występy, gdzie mali twórcy za pomocą krótkich tekstów i animacji ożywiali własnoręcznie wykonane lalki. Nauka połączona z zabawą rozbudziła twórcze myślenie, kreatywność oraz pomogła przełamać nieśmiałość. Wszyscy uczestnicy warsztatów przekonali się, że teatr lalek jest oceanem niezwykłych możliwości, a inspiracje do realizacji ciekawych przedstawień można czerpać z pięknych legend. – Anna i Jacek Krakowiakowie Pragniemy serdecznie podziękować Państwu Annie i Jackowi Krakowiakom za wspaniałe i kreatywne warsztaty, które przeniosły dzieci w świat legend i baśni Karpat.