GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Wyniki konkursu plastycznego ” Mój zaczarowany dziecięcy świat”

Wyniki konkursu plastycznego ” Mój zaczarowany dziecięcy świat”

Wyniki konkursu plastycznego ” Mój zaczarowany dziecięcy świat”.

I miejsce – Michał Banadyk
II miejsce – Zofia Kosek
III miejsce – Magdalena Duda

Jury oceniło 14 prac konkursowych. W konkursie udział wzięli:
Magdalena Duda
Milena Duda
Lena Brynkus
Oliwia Brynkus
Michał Banadyk
Ewa Kosek
Zofia Kosek
Kamil Rapciak
Milena Żądło
Izabela Duda
Aleksandra Szcechowicz
Filip Szczechowicz
Amelia Kremer
Tobiasz Wojtasik

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za prace.

Każda praca została nagrodzona.

Zapraszamy po odbiór !