GCK w Spytkowicach
34-745 Spytkowice 14a

Zajęcia literackie

Zajęcia literackie

W miesiącu czerwcu w Gminnym Century Kultury odbyły się zajęcia literackie prowadzone przez Magdalenę Węgrzynowicz – Plichtę, znaną poetkę, pedagoga, socjologa, redaktora i wydawcę.

Zajęcia te były formą warsztatów kreatywnego pisania, gdzie uczestnicy poprzez lekturę legend i baśni z rejonu Podtatrza uczyli się jak tworzyć legendy, baśnie i opowiadania.

Dzięki wspaniałej pani prowadzącej warsztaty obyły się w cudownej atmosferze, gdzie każdy usłyszał słowa uznania do tekstu, który został stworzony podczas zajęć.

Zajęcia literackie były ostatnim cyklem warsztatów w ramach operacji pn. „Centrum Legend i Baśni Karpackich” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Podsumowanie konkursu oraz wszystkich warsztatów odbędzie się w podczas kina letniego, którego organizację planujemy na dzień 21.08.2021r.